Dr inż. Grzegorz Koszela

Katedra Ekonometrii i Statystyki

Zakład Inżynierii Finansowej

Kierownik Katedry Ekonometrii i Statystyki


tel. 22 59 372 21
e-mail: grzegorz_koszela@sggw.pl
pok. 3/48, bud. 34

Dydaktyka


KonsultacjeZajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14


Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach


Tematyka prac dyplomowych


Badania


Tematyka badań


Udział w grantach naukowych


Główne publikacje


Cytowania

Według bazy Web of Knowledge
  • Indeks Hirscha =
  • Liczba cytowań =
  • Liczba cytowań bez autocytowań =

Według bazy Google Scholar
  • Indeks Hirscha =
  • Liczba cytowań =

Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

Artykuły z listy B Ministerstwa

Monografie

Książki

Artykuły inne

Wystąpienia konferencyjne


Doświadczenie zawodowe


ZatrudnienieWykształcenieDoświadczenie międzynarodowe